1. De naam van de instellingStichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum
2. RSIN / fiscaal nummer8565.46.719
3. AdresKerkebuurt 13
9011VM Jirnsum
4. DoelstellingDe stichting heeft ten doel:
1 a. de instandhouding van het kerkelijk erfgoed in het dorp Jirnsum en omgeving;
2 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
5. Huurvoorwaarden en prijzenDownload de huurvoorwaarden en prijslijst
6. De hoofdlijnen van het beleidsplanDownload het beknopte beleidsplan
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -het verwerven, beheren en in stand houden van goederen die het kerkelijk erfgoed betreffen; -het zo mogelijk herbestemmen van die goederen; -het bevorderen van de belangstelling voor het kerkelijk erfgoed door onder meer het verrichten van studies; het organiseren van tentoonstellingen, exposities en andere evenementen; het houden van lezingen en dergelijke; -het voeren van overleg met inwoners, gebruikers, vrijwilligers, organisaties, bedrijven en overheden; -het ter beschikking stellen van goederen voor religieuze aangelegenheden; -het verwerven van middelen welke nodig zijn voor het bereiken van het doel van de stichting.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
7. Jaarcijfers 2018
Download de jaarcijfers 2018
8. De functie van de bestuurdersBestuursleden per 7-7-2016:

  • voorzitter: Willemke van der Meer-Calsbeek
  • secretaris: Rein de Wolff
  • penningmeester: Frits Smidstra

Aanvulling wordt nog gezocht.

9. Het beloningsbeleidAan de bestuurders wordt geen beloning verstrekt.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen